Påsen innehåller 5 brickor.

A I O B G L M RR S T ?