Påsen innehåller 18 brickor.

AA EE II OO Ä B DDD G K LL M R SSS T X ?