Påsen innehåller 31 brickor.

AA EEEE III OO U Å Ä B DDD GG KK LLL M N RRR SSS TT X Z ?