Påsen innehåller 66 brickor.

AAA EEEEEE IIII OOOO UU Y Å ÄÄ ÖÖ B DDDDD F GG KKK LLLLL MMM NNN RRRRRR SSSSSSS TTTTTTT V X Z ??