Påsen innehåller 34 brickor.

AA EEEE III OO U Å ÄÄ B DDD GG KK LLLL M N RRR SSS TTT X Z ?