Påsen innehåller 47 brickor.

AA EEEEE IIII OO UU Y Å ÄÄ Ö B DDDD F GG KK LLLLL MMM NN RRR SSSS TTTT X Z ?