Påsen innehåller 23 brickor.

AA EEE II OO Ä B DDD G K LLL M RR SSS TT X Z ?