Påsen innehåller 16 brickor.

AA II OO Ä B DDD G LL M RR SSS T Z ?