Påsen innehåller 12 brickor.

A I OO Ä B DD G LL M RR SS T Z ?