Påsen innehåller 7 brickor.

A I O B G LL M RR S T Z ?