Påsen innehåller 10 brickor.

A I O Ä B D G LL M RR SS T Z ?