Påsen innehåller 6 brickor.

AAA E U D F NN RR T Z