Påsen innehåller 24 brickor.

AAA EE I UUU Ä C DD FF GG L M NN RRR SSS TTT Z