Påsen innehåller 38 brickor.

AAA EEE II UUU Å ÄÄ B C DDDD FF GG LL MM NNNN RRRR SSSSS TTT Z