Påsen innehåller 32 brickor.

AAA EEE I UUU ÄÄ B C DDD FF GG LL MM NNN RRR SSSS TTT Z