Påsen innehåller 27 brickor.

AAA EE I UUU Ä B C DDD FF GG L M NN RRR SSSS TTT Z