Påsen innehåller 52 brickor.

AAAA EEEE III O UUU ÅÅ ÄÄ Ö B C DDDDD FF GG LL MM NNNNN P RRRRR SSSSSSS TTTTT Z