Påsen innehåller 49 brickor.

AAAA EEEE III O UUU Å ÄÄ Ö B C DDDD FF GG LL MM NNNNN P RRRR SSSSSSS TTTTT Z