Påsen innehåller 44 brickor.

AAA EEE II O UUU Å ÄÄ Ö B C DDDD FF GG LL MM NNNNN P RRRR SSSSSS TTTT Z