Påsen innehåller 18 brickor.

AAA EE I UU C D F G L M NN RRR SS TTT Z