Påsen innehåller 14 brickor.

AAA EE I U C D F M NN RRR S TTT Z