Påsen innehåller 9 brickor.

AAA EE U C D F NN RR S T Z