Påsen innehåller 9 brickor.

AA OOO Ä B D M N PP R S TT