Påsen innehåller 32 brickor.

AA EEE II OOOO U ÄÄ BB D K LL M NNNN PP RRR SSS TTTT V Z