Påsen innehåller 63 brickor.

AA EEEEE IIII OOOO U Y ÅÅ ÄÄ Ö BB DD F HH KKK LLLL MM NNNNNN PP RRRRRR SSSSSSS TTTTTT V X Z ??