Påsen innehåller 47 brickor.

AA EEEEE I OOOO U Å Ä Ö BB D H KK LLLL M NNNNN PP RRRR SSSSSS TTTTTTT V X Z