Påsen innehåller 68 brickor.

AA EEEEEE IIII OOOO U Y ÅÅ ÄÄ Ö BB DD F HH KKK LLLL MMM NNNNNN PP RRRRRR SSSSSSSS TTTTTTTT V X Z ??