Påsen innehåller 45 brickor.

AA EEEEE III OOOO U Å ÄÄ Ö BB D H KK LL M NNNNN PP RRR SSSSSS TTTTT V X Z