Påsen innehåller 27 brickor.

AA EE II OOOO U ÄÄ B D K L M NNN PP RRR SS TTTT V Z