Påsen innehåller 21 brickor.

AA EE I OOO U ÄÄ B D L M NNN PP RR S TTT V Z