Påsen innehåller 13 brickor.

AA OOO ÄÄ B D L M N PP RR S TT Z