Påsen innehåller 13 brickor.

AA EE I O DD L RRR SSSS TTT Z