Påsen innehåller 40 brickor.

AAAA EE II OO U ÅÅ ÄÄ DD F H KK LLLL MM NNN RRRR SSSS TTTTT VV Z ?