Påsen innehåller 34 brickor.

AAAA EE I OO U ÅÅ ÄÄ DD H K LLL M NN RRRR SSSS TTTTT VV Z ?