Påsen innehåller 56 brickor.

AAAAAA EEEE II OOOO U Y ÅÅ ÄÄ DDD F G H KKK LLLL MM NNNN P RRRRR SSSSS TTTTTT VV X Z ?