Påsen innehåller 52 brickor.

AAAAAA EEEE II OOOO U Y ÅÅ ÄÄ DD F G H KK LLLL MM NNNN RRRRR SSSS TTTTTT VV X Z ?