Påsen innehåller 47 brickor.

AAAAAA EE II OOO U Y ÅÅ ÄÄ DD F H KK LLLL MM NNNN RRRRR SSSS TTTTTT VV Z ?