Påsen innehåller 26 brickor.

AAA EE I OO U Å ÄÄ DD H L M N RRRR SSSS TTTT V Z ?