Påsen innehåller 19 brickor.

AA EE I O U Ä DD H L N RRRR SSSS TTTT Z