Påsen innehåller 15 brickor.

AA EE I O U D L N RRRR SSSS TTTT