Påsen innehåller 12 brickor.

EE I O Å F G KK L M NNNN R SS ?