Påsen innehåller 38 brickor.

AA EEEEE III OO U Y Å C FF GG KK LLLL MM NNNNN P RRR SSSSS TT ?