Påsen innehåller 64 brickor.

AAA EEEEEE IIII OOOOO UU Y ÅÅ ÄÄ C DDD FF GG HH KKK LLLLL MM NNNNNN P RRRRRRR SSSSSS TTT V Z ?