Påsen innehåller 59 brickor.

AAA EEEEEE IIII OOOOO U Y ÅÅ ÄÄ C DD FF GG HH KKK LLLLL MM NNNNN P RRRRRR SSSSSS TT V Z ?