Påsen innehåller 46 brickor.

AA EEEEE III OOO U Y Å Ä C FF GG H KKK LLLL MM NNNNN P RRRRRR SSSSSS TT ?