Påsen innehåller 32 brickor.

A EEEEE II OO U Y Å FF G KK LLLL MM NNNNN P RRR SSSS T ?