Påsen innehåller 23 brickor.

A EEE II OO U Å F G KK LLL M NNNN P RR SSS T ?