Påsen innehåller 17 brickor.

A EEE I OO Å F G KK L M NNNN RR SS T ?