Påsen innehåller 12 brickor.

A E I U Ä B D G NNN PP RR TT V ?