Påsen innehåller 24 brickor.

A EE I O U ÄÄ B DD F G KK L M NNN PP RR SSS TT V ?